آخرین اخبار

انتصاب در استان کرمان
بنا به تشخیص ونظر ریاست محترم سبک طی حکم درون سبکی  شیهان یاسر صادقی بعنوان نماینده ومسئول سبک در استان کرمان منصوب گردیدند امید است در این راستا موفق وموید باشند ...
انتصاب نماینده خراسان رضوی
بنا به نظر وتشخیص ریاست محترم سبک طی حکم درون سبکی شیهان علی باصری بعنوان مسئول ونماینده سبک در استان خراسان رضوی منصوب گردیدند امید است در این راه موفق بوده وباشند  ...
انتصاب نماینده خوزستان
بنا به تشخیص ونظر ریاست محترم سبک طی احکامی جداگانه درون سبکی به ترتیب در امور آقایان شیهان سید فرید موسوی وسرکار خانم شیهان ده بیدیان در امور بانوان منصوب گردیدند با آرزوی توفیق الهی برای ایشان    ...
آغاز بکار رسمی سبک شورین کمپو
با استعانت از لطف بیکران خداوند رحمان ورحیم پس ازصدور مجوز از سوی فدراسیون ورزشهای رسمی سبک شورین کمپو رسما شروع به فعالیت نموده وتا این لحضه سیل جذب ودرخواست عضویت از سوی هنرجویان با علم واساتید محترم در سرتاسر ایران قابل پیش بینی ...
آخرین رویداد ها
Sat Oct 04, 2014 @12:00AM
Shorin Kempo Kaikan Karate Gasshuku
لایک کنید
ما را دنبال کنید
 آغاز بکار رسمی سبک شورین کمپو

با استعانت از لطف بیکران خداوند رحمان ورحیم پس ازصدور مجوز از سوی فدراسیون ورزشهای رسمی سبک شورین کمپو رسما شروع به فعالیت نموده وتا این لحضه سیل جذب ودرخواست عضویت از سوی هنرجویان با علم واساتید محترم در سرتاسر ایران قابل پیش بینی وتقدیر  بوده وریاست محترم سبک جناب شیهان فراهانی ضمن خوش آمد گویی به کلیه اعضا وکل خانواده شورین کمپو آرزوی توفیق وبهره مندی از الطاف ایزد منان را برای شما خواهان است 

 
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به ایران شورین کمپو می باشد
            Allright Reserved By Shorin Kempo Iran © 2013 - 2014 Develope by Iritc.com